Evenemang

  Gårdagens leksak morgondagens arbetsverktyg? Madeleine E. Martinsen

  2021-01-18

  Gårdagens leksak morgondagens arbetsverktyg? Madeleine E. Martinsen

  Madeleine Mar­tin­sen håller en dig­i­tal pre­sen­ta­tion över Zoom om drönare. Zoom länk skickas ut till alla medlem­mar, om du inte mot­tag­it länk så skic­ka mail till ordforande@tekniskaforeningen.u.se så får du en länk. När drönare intro­duc­er­ades för några år sedan var det knap­past någon som såg möj­ligheten med den i gru­vin­dus­trin eller… Läs mer

  Digital presentation: Tekniska Nyheter av IVAs <span class=VD Tuula Teeri">

  2020-12-14

  Digital presentation: Tekniska Nyheter av IVAs VD Tuula Teeri

  Den 14 december är det dags för årets presentation Tekniska Nyheter av IVAs VD Tuula Teeri. Detta året hålls presentationen digitalt. Alla medlemmar får ett mail med Zoom-inbjudan. Vi börjar kl. 18 och du är mer än välkommen att sitta hemma med lite glögg och pepparkakor. Tid för diskussion finns både innan och efter presentationen. Läs mer

  <span class=HUB2020">

  2020-11-05

  HUB2020

  Den 5 november är det dags för årets HUB-konferens. Detta år hålls eventet digitalt och är helt gratis för alla som vill deltaga. Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben är även i år en sponsor till eventet och hoppas att många av våra medlemmar är med på eventet även i år.  Läs mer och anmäl dig på HUB2020s officiella hemsida Läs mer

  2020-05-28

  ABB Robotics — Market and Trends

  Välkom­na på en Zoom-pre­sen­ta­tion om ABB Robot­ics — Mar­ket and Trends, pre­sen­ter­ad av Susanne Tim­sjö, Mar­ket­ing and Sales Man­ag­er, ABB Robot­ics and Dis­crete Automation. På grund av rådande läge kom­mer pre­sen­ta­tio­nen att hål­las via Zoom istäl­let. Följ länken nedan för att anslu­ta till presentationen. Top­ic: TFEK Föreläs­ning… Läs mer

  2020-02-26

  Årsmöte onsdag 26:e februari 2020 i hörsal Gamma på Mälardalens Högskola

  Årsmötet för Tekniska Förenin­gen med Elek­triska Klubben är ons­da­gen den 26 feb­ru­ari kl 17:00 på Mälardalens Högsko­la. Vi bör­jar med att äta mid­dag i Gla­da Gåsen (restau­rang på MDH). Själ­va årsmötet är kl 18:00 i hör­sal Gam­ma, följt av att vi ser IVAs inspelade årsberättelse. Mat­en blir en buf­fé… Läs mer

  2020-02-06

  Lecture by Prof. Manuel A. Rendón M. about model and software application for simulation of electro-mechanical and thermodynamic transients and a test bed for aircraft hybrid-electric propulsion

  Lec­ture by Prof. Manuel A. Rendón M. The lec­ture will briefly present two research projects devel­oped in Brazil by the Fed­er­al Uni­ver­si­ty of Juiz de Fora (UFJF) Engi­neer­ing Faculty. The first one financed by Petro­bras devel­oped a mod­el and soft­ware appli­ca­tion for sim­u­la­tion of elec­tro-mechan­i­cal and ther­mo­dy­nam­ic tran­sients, for… Läs mer

  2019-12-12

  Harry Frank berättar om tillgången av elenergi i Sverige, i stället för för IVAs vD Tuula Teeris berättelse om teknisk utveckling 2019

  Upp­da­ter­ing: Här finns pre­sen­ta­tio­nen som Har­ry Frank höll den 12 december. Tyvärr så har Tuu­la Teeri fått förhin­der att kom­ma till oss den 12 decem­ber. Vi planer­ar för att hit­ta ett lämpligt datum i bör­jan av näs­ta år. Naturligtvis håller vi ändå fast vid att ha en fin årsavs­lut­ning med glögg,… Läs mer

  2019-11-20

  Fluid mechanics and heat transfer research at MDH

  A com­bi­na­tion of short­er lec­tures by a num­ber of MDH researchers focused on the inno­v­a­tive research of flu­id mechan­ics and heat trans­fer. Appli­ca­tions include elec­tri­cal and mechan­i­cal equip­ment design, process indus­try otimiza­tion, as well as the trans­port and pow­er gen­er­a­tion sectors. Agen­da 17.15–17.30 Prof Kon­stan­ti­nos Kypri­an­i­dis and Prof Rebei… Läs mer

  2019-11-06

  HUB2019 — Beyond Sustainability

  Tekniska Förenin­gen med Elek­triska Klubben är med och spon­srar HUBen ock­så i år. Du kan läsa mer om pro­gram­met på HUBens hem­si­da http://hub2019.se/. Vi har kom­mit överens med arrangören att medlem­mar i TFEK får delta i ”hela pro­gram­met”, dvs inkl mid­dag för det starkt rabat­ter­ade priset 1 500:-,… Läs mer

  2019-09-19

  Presentation om Deep Learning av Staffan Truve, Recorded Future

  Staffan Truve gäs­tar Tekniska Förenin­gen med Elek­triska klubben i sep­tem­ber. Han är teknikchef på Record­ed Future och spe­cial­ist på att hit­ta nya typer av hot på inter­net. Han var bland annat med och spårade det kine­siska angrep­pen på Vis­ma som det skrevs om på… Läs mer