Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben

Styrelse


Kon­statin Kypri­an­i­dis, ord­förande
konstatin.kyprianidis@mdh.se

Cristof­fer Kos, vice ord­förande
Affär­sutveck­lingschef, Flowocean AB
cristoffer.kos@flowocean.com
0729 950 601 

Liz Hoff­man, sekreter­are
lizhoffmanse@yahoo.se

Lars Mjörn­ing, kassör
Civilin­gen­jör
lars@mjorning.se
Tel: 021–35 74 72, 076–77 66 420 

Erik Dahlquist, ledamot
Pro­fes­sori Ener­giteknik
erik.dahlquist@mdh.se 
021–15 17 68 (arbete)
073–960 71 91 (mobil) 

Eva Fors, ledamot
eva.fors@abbindustrigymnasium.se

Karl Axel Jacob­s­son, ledamot
Lärare
karl-axel.jacobsson@telia.com
021–80 45 61 (bostad)

Madeleine Mar­tin­sen, ledamot
Mas­ter of Sci­ence, Indus­tri­al Engi­neer­ing & Man­age­ment
PhD stu­dent at MdH
Head of R&D
ABB IAPI 
Under­ground Min­ing Ser­vice
madeleine.martinsen@tele2.se