Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben

Presentations by Prof. Umberto Desideri and Ms Mathilda Cederblad

10 okto­ber, 18:00 – 19:30

Varmt välkom­na till pre­sen­ta­tion av Prof. Umber­to Desideri and Ms Mathil­da Cederblad.

Prof. Umber­to Desideri from Uni­ver­si­ty of Pisa will present the cur­rent sta­tus of the ener­gy sys­tem in Italy and Swe­den. Par­tic­u­lar focus will be giv­en on the dif­fer­ences in the ener­gy sys­tem between the two coun­tries the and chal­lenges faced.

Ms Mathil­da Cederblad a doc­tor­al stu­dent at Mälardalen Uni­ver­si­ty, will present on her jour­ney from stu­dent in the Ener­gy pro­gramme at MDU, to her automa­tion stu­dent sum­mer project that TFEK spon­sored, to her MSc the­sis to her phd project on infra­struc­ture for flight/airport electrification.

Plats: Mälardalens uni­ver­sitet, rum PI
Datum: 10 okto­ber 2022
Tid: 18:00

Möj­lighet finns att se pre­sen­ta­tion­er­na via Zoom, länk skickas ut till våra medlem­mar på mail.

Intresseanmälan

Intressean­mälan är stängd för det­ta evenemang.