Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben

Per Kågeson — Kärnkraft trots allt? En analys av Sveriges framtida elförsörjning

03 maj, 18:00 – 19:30

Pi-salen, R‑huset, Mälardalens universitet.

Vi kan med stort intresse se fram emot att lyssna på Per Kåge­son. Per har var­it engager­ad i ener­gi- och kärnkrafts­de­bat­ten ända sedan folkom­röst­nin­gen för fyra decen­nier sedan. Han har skriv­it flera böck­er inom ämnet.

Mån­ga av oss i Västerås har ju var­it engager­ade i kärnkraft­sut­byg­gnaden i Sverige och det är ett ämne som både engager­ar och delar. Som vi kom­mer att höra så är Pers intres­san­ta genomgång fak­tafylld och vi ser fram emot en sak­lig diskus­sion i sam­band med presentationen.

Varmt välkom­na.

Plats: Pi-salen, R‑huset, Mälardalens universitet
Tid: 3 maj klock­an 18:00

Intresseanmälan

Intressean­mälan är stängd för det­ta evenemang.