Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben

ABB Process Automation – nutid och framtid

21 feb­ru­ari, 18:00 – 19:00

Elin Löfven­dahl, pro­duk­tchef för avancer­ade tjän­ster inom pro­cessin­dus­tri-divi­sio­nen på ABB pre­sen­ter­ar nutid och framtid för ABB Process Automation.

Plats: Zoom
Datum: 2022-02-21
Tid: 18:00 — 19:00

Zoom-länk skickas ut till alla medlem­mar via mail.