Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben

Årsmöte 2022

14 mars, 17:00 – 19:30

Mälardalens Högsko­la, sal Lambda

Årsmöte 2022

Årsmötet för Tekniska Förenin­gen med Elek­triska Klubben är tors­da­gen den 14 mars kl 17:00 på Lamb­da på Mälardalens Uni­ver­sitet.  Möj­lighet att föl­ja med via Zoom finns ock­så. Länk för Zoom skickas ut på mail till medlemmar.

Datum: 2022-03-14

Tid: 17:00 — ca 19:30

Plats: Mälardalens uni­ver­sitet rum Lamb­da (U‑Huset, se kar­ta nedan, ingång 1).

Möj­lighet finns att vara med via Zoom.

De som kom­mer bjuds på kaffe och smörgås. Då så få anmält att de skall delta fysiskt blir det “först till kvarn” som gäller för fikat.

Efter årsmötet kom­mer Per van­nesjö att berät­ta om sin resa som företagare.

Per Van­nesjö är CEO för Amy­mone, men även delä­gare i flera före­tags­grup­per, inklu­sive bla AnVa group. I det­ta före­drag berät­tar han om dels sina före­tag och vad de pro­duc­er­ar, dels hur han utar­be­tat strate­gi för utveck­lin­gen av före­ta­gen, och hur genom­föran­det sedan skett. Fick bla ta sig igenom den sto­ra IT-kraschen i bör­jan av 2000-talet. Under 80-talet och bör­jan av 90-talet arbe­tade Per med före­tag­sutveck­ling på ASEA och ABB under sven­s­ka före­tagsled­nin­gen, så det fanns erfaren­het i bagaget. Före­draget sker direkt efter årsmötet.

Zoom-inbju­dan har skick­ats ut till alla reg­istr­erade medlemmar.

Intresseanmälan

Intressean­mälan är stängd för det­ta evenemang.