Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben

VBIK 100 år — Intresseförfrågan till TFEK

17 sep­tem­ber, 14:00 – 21:00

Väster­bergsla­gens Ingeniörsklubb fyller 100 år i år och det kom­mer att upp­märk­sam­mas vid en högtids­dag den 17 sep­tem­ber i Folkets Hus i Ludvika.

TFEK har fått en intresse­för­frå­gan, se PDF nedan:

2022-09-17 VBIK — Högtids­dag Intresseförfrågan

VBIK ans­varar för det­ta event och någon plats kan inte garan­teras. Intressean­mälan: clubmaster@vbik.se eller 070–678 74 32
och ange ”Högtids­dag”

Ange att ni kom­mer från Tekniska Förenin­gen med Elek­triska Klubben i Västerås.