Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben

Framtidens stålproduktion med vätgas- hybritprocessen

22 sep­tem­ber, 18:00 – 19:30

Den 22a Sep­tem­ber håller Mikael Nord­lan­der, Vat­ten­falls pro­jek­tledare för Hybrit­pro­jek­tet ett före­drag om tekniken bakom Hybrit.

Titel på före­draget: Framti­dens stål­pro­duk­tion med vät­gas- hybritprocessen

Mikaels Nord­lan­der är Direc­tor Indus­try Decar­bon­i­sa­tion på Vat­ten­fall AB, Strate­gic Devel­op­ment, Research & Development

Zoom-länk skickas ut på mail.

Välkom­na!