Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben

Digital presentation: Tekniska Nyheter av IVAs VD Tuula Teeri

24 jan­u­ari, 18:00 – 19:30

Den 24 jan­u­ari är det dags för årets pre­sen­ta­tion Tekniska Nyheter av IVAs VD Tuu­la Teeri.

Det­ta året hålls pre­sen­ta­tio­nen dig­i­talt. Alla medlem­mar får ett mail med Zoom-inbjudan.

För dig som inte är medlem eller inte tar emot mail finns möj­lighet att få inbju­dan med länk genom att maila ord­förande: ordforande@tekniskaforeningen.u.se

Vi bör­jar kl. 18. Tid för diskus­sion finns både innan och efter presentationen.

Varmt välkom­na!