Evenemang

  2019-09-19

  Presentation om Deep Learning av Staffan Truve, Recorded Future

  Staffan Truve gäs­tar Tekniska Förenin­gen med Elek­triska klubben i sep­tem­ber. Han är teknikchef på Record­ed Future och spe­cial­ist på att hit­ta nya typer av hot på inter­net. Han var bland annat med och spårade det kine­siska angrep­pen på Vis­ma som det skrevs om på… Läs mer

  Våravslutning med föredrag om energismarta hus

  2019-05-15

  Våravslutning med föredrag om energismarta hus

  Våravs­lut­nin­gen för Tekniska Förenin­gen med Elek­triska Klubben är ons­da­gen den 15 maj, kl 17:30, och vi ska vara i Kopparlunden. Vi bör­jar i hör­salen med ett före­drag av Hans Eek, där han berät­tar runt de nya energi­husen, som ETC byg­ger vid Kaj­plats i Västerås.Efter före­draget går vi över till… Läs mer

  2019-04-24

  Process control and tribology for energy effiency and status in aerospace propulsion research in Europe

  Pro­fes­sor Philip DeVaal berät­tar om “Process con­trol and tri­bol­o­gy for ener­gy effien­cy” och PhD Rain­er Schnell om “Sta­tus in aero­space propul­sion research in Europe”… Läs mer

  Årsmöte och föredrag om Northvolt av Emma Nehrenheim

  2019-02-20

  Årsmöte och föredrag om Northvolt av Emma Nehrenheim

  Årsmöte för Tekniska Förenin­gen med Elek­triska Klubben på Mälardalens Högsko­la i EST:s lunchrum (se anvis­ning nedan), följt av att vi äter i sam­ma lunchrum. Priset är 100:- för medlem­mar, och 200:- för icke medlem­mar. Betal­nin­gen sker kon­tant till förenin­gen vid bör­jan av målti­den. (Förenin­gen har inte Swish). Efter mat­en, kl… Läs mer

  Framtidens batterier — för en bättre miljö. Professor Kristina Edström

  2019-01-22

  Framtidens batterier — för en bättre miljö. Professor Kristina Edström

  Pro­fes­sor Kristi­na Edström kom­mer och berät­tar om “Framti­dens bat­terier — för en bät­tre miljö. (Det är det före­drag som blev inställt i hös­tas p gr av sjukdom)… Läs mer

  2018-12-10

  Presentation av tekniska nyheter

  Den 10 decem­ber är det dags för årets pre­sen­ta­tion av tekniska nyheter av IVAs VD Tuu­la Teeri Vi bör­jar kl 17 med lite gögg och pep­parkakor som van­ligt, och pre­sen­ta­tio­nen bör­jar kl 17.30. Läs mer

  2018-11-28

  Studiebesök hos TPC

  Vi gör ett studiebesök hos TPC i Hall­sta­ham­mar. Tänkt som en uppföljn­ing till Mark Irwins före­drag on “Invest­ment cast­ing” på MDH månda­gen den 12 novem­ber. Naturligtvis går det att delta i studiebesöket utan att ha var­it med på den tidi­gare presentationen. Vi får själ­va ta oss till Hall­sta­ham­mar,… Läs mer