Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben

Framtidens batterier — för en bättre miljö. Professor Kristina Edström

22 jan­u­ari, 17:30 – 19:00

Mälardalens Högsko­la, sal Beta

Pro­fes­sor Kristi­na Edström kom­mer och berät­tar om “Framti­dens bat­terier — för en bät­tre miljö.

(Det är det före­drag som blev inställt i hös­tas p gr av sjukdom)

Intresseanmälan

Intressean­mälan är stängd för det­ta evenemang.