Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben

Årsmöte onsdag 26:e februari 2020 i hörsal Gamma på Mälardalens Högskola

26 feb­ru­ari, 17:00 – 19:30

Mälardalens Högsko­la, sal Gamma

Årsmötet för Tekniska Förenin­gen med Elek­triska Klubben är ons­da­gen den 26 feb­ru­ari kl 17:00 på Mälardalens Högsko­la. Vi bör­jar med att äta mid­dag i Gla­da Gåsen (restau­rang på MDH). Själ­va årsmötet är kl 18:00 i hör­sal Gam­ma, följt av att vi ser IVAs inspelade årsberättelse.

Mat­en blir en buf­fé där varm­rät­ten är mariner­ad kyck­ling­filé med grönpepparsås/champinjonsås & potatisgratäng,
och efter­rät­ten klad­d­ka­ka med vis­pad grädde. Om ni behöver någon annan typ av mat, så med­dela i god tid, så att “köket” hin­ner förbereda.

Priset är 100:- för medlem­mar. Betal­nin­gen sker kon­tant till kassören vid bör­jan av målti­den. (Förenin­gen har inte Swish).

Ange i din anmälan om du tänker delta i mid­da­gen. Om anmäl­nings­funk­tio­nen krånglar, kan du anmäla dig via mail till lars.mjorning@telia.com.

Datum: 2020-02-26

Tid: 17:00 — ca 20:00 (mid­dag 17:00, årsmöte 18:00)

Plats: Mälardalens Högsko­la. Restau­rang Gla­da Gåsen och hör­sal Gamma.

Intresseanmälan

Intressean­mälan är stängd för det­ta evenemang.