Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben

Presentation om Deep Learning av Staffan Truve, Recorded Future

19 sep­tem­ber, 18:00 – 20:00

Mälardalens Högsko­la, sal Kappa

Staffan Truve gäs­tar Tekniska Förenin­gen med Elek­triska klubben i sep­tem­ber. Han är teknikchef på Record­ed Future och spe­cial­ist på att hit­ta nya typer av hot på inter­net. Han var bland annat med och spårade det kine­siska angrep­pen på Vis­ma som det skrevs om på Ny Teknik. 

Inter­net utveck­las snabbt och med det kom­mer nya typer av hot. Hur ska man kun­na upp­täc­ka dessa nya hot och hur kan man sky­d­da sig? Kan Deep Learn­ing vara en nyck­el? Om det­ta och mer kom­mer Staffans före­drag att hand­la om.

Datum: 19 september
Tid: 18:00
Plats: MDH, sal Kappa

 

Intresseanmälan

Intressean­mälan är stängd för det­ta evenemang.