Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben

Våravslutning med föredrag om energismarta hus

15 maj, 17:30 – 20:00

Kop­par­lun­den (Hör­sal och Kop­par Restaurang). 

Våravs­lut­nin­gen för Tekniska Förenin­gen med Elek­triska Klubben är ons­da­gen den 15 maj, kl 17:30, och vi ska vara i Kopparlunden.

Vi bör­jar i hör­salen med ett före­drag av Hans Eek, där han berät­tar runt de nya energi­husen, som ETC byg­ger vid Kaj­plats i Västerås.Efter före­draget går vi över till Kop­par Restau­rang, där vi äter en ital­ien­sk buffé.

Priset för buf­fén är 100:- för medlem­mar, och 250:- för icke medlem­mar. Betal­nin­gen sker kon­tant till förenin­gen vid bör­jan av målti­den. (Förenin­gen har inte Swish).Ange i din anmälan om du tänker delta i mid­da­gen (anmälan senast 2019-05-12).

Om anmäl­nings­funk­tio­nen krånglar, kan du anmäla dig via mail till vår sekreter­are, Liz Hoff­man, lizhoffmanse@yahoo.se, senast 2019-05-12.

Datum: Ons­dag 2019-05-15
Tid: 17:30 — 20:00
Plats: Kop­par­lun­den (Hör­sal och Kop­par Restaurang).

Intresseanmälan

Intressean­mälan är stängd för det­ta evenemang.