2024-04-19

  Intressanta föredrag runt energilagring

  Intres­san­ta före­drag runt energi­la­gring hålls vid SEROs årsmöte 12–13 april på Ener­gy Evo­lu­tion Cen­ter i Eskil­stu­na.Mer infor­ma­tion på länken nedan. Fokus­pro­jekt – Effekt, ener­gi och energilagring… Läs mer

  2024-04-15

  Middag på Glada Gåsen och föredrag av Urban Wikman ”Mining on the moon, it’s happening.”

  8 Maj, 17:00 – 20:00 Gla­da Gåsen och Mälardalens Uni­ver­sitet, sal Pi R‑huset Ons­da­gen den 8 maj får TFEK medlem­mar först möj­lighet att nju­ta av en lättare bit mat vid kl. 17 på Gla­da Gåsen, för att därefter ges möj­lighet att lyssna till Urban Wik­man som kom­mer tala… Läs mer

  2024-02-06

  Inbjudan till ett spännande astronomiskt föredrag

  JAMES-WEBB TELESKOPET: UPPTÄCKTER FRÅN UNIVERSUMS BARNDOM AV DOCENT ERIK ZACKRISSON      UPPSALA UNIVERSITET SWEDISH COLLEGIUM FOR        ADVANCED STUDY 13 Mars, 18:00 – 20:00 Mälardalens Högsko­la, sal Beta bibliotekshuset Bak­grund: James Webb-teleskopet gör… Läs mer

  2023-11-20

  Prof. Mauro Venturini — Presentation to TFEK of research at UniFe

  23 Novem­ber, 17:30 – 19:00 Mälardalens Högsko­la, sal Pi R‑huset Prof. Mau­ro Ven­turi­ni and his research group of the Uni­ver­si­ty of Fer­rara (Fer­rara, Italy) has been work­ing since the ear­ly ’90s in the field of ener­gy sys­tem opti­miza­tion and gas tur­bine diag­nos­tics (assess­ment of cur­rent health state).  In the last decade, ener­gy… Läs mer

  2023-11-10

  Seminarium om sol,vind och elprismodeller i framtiden

  22 Novem­ber, 18:00 – 20:00 Mälardalens Högsko­la, sal Pi R‑huset Tekniska förenin­gen med elek­triska klubben och Väst­man­land-Upp­lands energifören­ingl arranger­ar ett sem­i­nar­i­um runt vind-sol och hur varierande pro­duk­tion kan tänkas påver­ka hur nya elpris­mod­eller kom­mer att se ut. Quentin Daniel, Ph.D., Tech­ni­cal Direc­tor H2 Project på Svea Off­shore Wind… Läs mer

  2023-09-13

  Ai-Lyft (Workshop). Joakim Flink kommer att hålla en föreläsning om hur man använder olika typer av AI-verktyg. 

  20 sep­tem­ber, 17:30 – 20:00 Mälardalens Högsko­la, sal Pi R‑huset Joakim Flink kom­mer att hål­la en föreläs­ning om hur man använ­der oli­ka typer av AI-verktyg.  Före­bere­delser:  Ska­pa ett kon­to på chat­G­PT. https://chat.openai.com Installera BING (Google Play eller App­Store) eller webläsaren MicroSoft Edge.  Installera B^discover mobil-app (Google… Läs mer

  2023-03-22

  Hur man bygger kärnkraft- igår, idag och i framtiden

  Per Brun­zell, f.d. mark­nad­schef West­ing­house Glob­alt, Europachef och VD West­ing­house Sverige  Maj 3, Kl 18:00–19:00 på MDU… Läs mer

  2023-03-22

  Agrivoltaic systems have the potentials to avoid conflicts between Sustainable

  Pietro Cam­pana, Uni­ver­sitet­slek­tor vid MDU, Framti­dens Energi April 13, Kl. 18:00–19:00 i Gam­ma MDU… Läs mer

  2021-03-30

  Medlemsavgift/årsavgift

  En upp­man­ing att beta­la medlem­savgiften för 2021, har skick­ats ut till alla reg­istr­erade medlem­mar i slutet av mars. Strax efter det att årsmötet, beslu­tade om årsavgiften.  Om du inte är medlem, men vill bli, så anmäler du dig under “Bli medlem”, och läm­nar då sam­tidigt dina uppgifter om adress mm. Du… Läs mer

  Lärarstipendium 2019 till Jan Sandberg

  2020-02-07

  Lärarstipendium 2019 till Jan Sandberg

  Vid HUB-sem­i­na­r­i­et 2019 delade Kon­stan­ti­nos Kypri­an­i­dis och Erik Dahlquist, Tekniska Förenin­gen med Elek­triska Klubben, ut 2019 års lärarstipendi­um till Jan Sandberg. Grat­tis Jan för ett utmärkt lärar­jobb i att förmed­la kun­skap och inspir­era elever. Läs mer