Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben

Intressanta föredrag runt energilagring

Intres­san­ta före­drag runt energi­la­gring hålls vid SEROs årsmöte 12–13 april på Ener­gy Evo­lu­tion Cen­ter i Eskil­stu­na.

Mer infor­ma­tion på länken nedan.