Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben

Ai-Lyft (Workshop). Joakim Flink kommer att hålla en föreläsning om hur man använder olika typer av AI-verktyg. 

20 sep­tem­ber, 17:30 – 20:00

Mälardalens Högsko­la, sal Pi R‑huset

Joakim Flink kom­mer att hål­la en föreläs­ning om hur man använ­der oli­ka typer av AI-verktyg. 


Före­bere­delser: 

Ska­pa ett kon­to på chat­G­PT. https://chat.openai.com

Installera BING (Google Play eller App­Store) eller webläsaren MicroSoft Edge. 

Installera B^discover mobil-app (Google Play eller AppStore).

Med­tag Mobil­tele­fon och surf­plat­ta eller Laptop,