Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben

Agrivoltaic systems have the potentials to avoid conflicts between Sustainable

Pietro Cam­pana, Uni­ver­sitet­slek­tor vid MDU, Framti­dens Energi

April 13, Kl. 18:00–19:00 i Gam­ma MDU