Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben

Studiebesök hos TPC

28 novem­ber, 14:00

TPC

Vi gör ett studiebesök hos TPC i Hall­sta­ham­mar. Tänkt som en uppföljn­ing till Mark Irwins före­drag on “Invest­ment cast­ing” på MDH månda­gen den 12 novem­ber. Naturligtvis går det att delta i studiebesöket utan att ha var­it med på den tidi­gare presentationen.

Vi får själ­va ta oss till Hall­sta­ham­mar, Brån­stale­den 2. Samåkn­ing rek­om­menderas. I förs­ta hand enl. per­son­lig överen­skom­melse. I andra hand genom träff vid park­erin­gen vid Vallbymuseet.

Tid för träff för samåk­ing: 13:15 på park­erin­gen vid Vallbymuseet.