Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben

Presentation av tekniska nyheter

10 decem­ber, 17:00 – 19:00

Den 10 decem­ber är det dags för årets pre­sen­ta­tion av tekniska nyheter av IVAs VD Tuu­la Teeri

Vi bör­jar kl 17 med lite gögg och pep­parkakor som van­ligt, och pre­sen­ta­tio­nen bör­jar kl 17.30.