Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben

Seminarie om Quintus

20 okto­ber, 18:00 – 19:00

Erik Rosen med kol­le­gor berät­tar om Quin­tus his­torik, utveck­ling under senare år och vart man är på väg. Quin­tus gör främst högtryck­s­pres­sar, som bla använts för att göra världens förts syn­tetiska dia­man­ter, for­mat fly­plans­de­lar och ster­ilis­er­at mat.

Välkom­na lyssna den 20e okto­ber kl 18–19.

Länk skickas ut i mail till alla medlemmar.