Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben

Årsmöte onsdag 21:e februari 2023 följt av presentation av presentation med Hans Holmström

21 feb­ru­ari, 17:00 – 19:00

Delta, R‑huset, Mälardalens Universitet

Årsmötet för Tekniska Förenin­gen med Elek­triska Klubben är tis­dag den 21 feb­ru­ari kl 17:00 på Mälardalens Högskola.

Du som medlem är härmed bju­den på årsstäm­man som efter­följs av pre­sen­ta­tion av Hans Holmström.

Hans Holm­ström, VD för Siemens Ener­gi, kom­mer att hål­la före­drag i sam­band med årsmötet. Titeln på före­draget blir ” Framti­den för Siemens Ener­gi i omställ­nin­gen från fos­si­la bränslen till förny­bara – gas­tur­bin­er som dri­vs med vätgas.

Årsmötet hålls den 21 feb­ru­ari klock­an 17:00 i sal Delta, R‑hus på Mälardalens Universitet.

Det bjuds på fika och smörgåsar för dem som anmält sig till stäm­man. Anmälan görs direkt via hem­si­dan och kräver att du är inloggad.

Intresseanmälan

Intressean­mälan är stängd för det­ta evenemang.