Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben

Årsmöte och presentation Jenny Larsson — Hitachi ABB Power Grids Sverige

18 mars, 17:00 – 19:30

Årsmöte

Årsmötet för Tekniska Förenin­gen med Elek­triska Klubben är tors­da­gen den 18 mars kl 17:00 via Zoom följt av en pre­sen­ta­tion av Jen­ny Lars­son, vd för Hitachi ABB Pow­er Grids i Sverige.

Datum: 2021-03-18

Tid: 17:00 — ca 19:30

Plats: Zoom

Inbju­dan har skick­ats ut till alla reg­istr­erade medlemmar.

Jenny Larsson — Hitachi ABB Power Grids – idag och imorgon

Efter årsmötet kom­mer Jen­ny Lars­son att hål­la en pre­sen­ta­tion på Zoom kl 18:00

Jen­ny Lars­son
Foto Jonas Bilberg

Jen­ny Lars­son är sedan 2020 VD för Hitachi ABB Pow­er Grids i Sverige med 4 000 medar­betare på 15 orter i Sverige var­av de störs­ta orter­na är Lud­vi­ka och Västerås. Jen­ny bör­jade på ABB Pow­er Grids 2018. Före det har hon en bak­grund med 20 år på Vat­ten­fall i ett fler­tal ledande roller inom Eld­is­tri­b­u­tion, men även som ans­varig för värmev­erk­samheten i Sverige samt VD för Got­lands Energi.

Jen­ny Lars­son har en Civilin­gen­jör­sex­a­m­en från Upp­sala Uni­ver­sitet i Miljö- och vat­ten­teknik. Jen­ny är även Ord­förande i Näringslivets Trans­portråd samt ledamot i regerin­gens nyli­gen till­sat­ta Elektrifieringskommission.