Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben

AI-Lyft (Workshop) — Joakim Flink

20 sep­tem­ber, 17:30 – 20:00

Mälardalens Högsko­la, sal Pi R‑huset

Joakim Flink kom­mer att hål­la en föreläs­ning om hur man använ­der oli­ka typer av AI-verktyg. 


Föreberedelser: 

Ska­pa ett kon­to på chat­G­PT. https://chat.openai.com

Installera BING (Google Play eller App­Store) eller webläsaren MicroSoft Edge. 

Installera B^discover mobil-app (Google Play eller AppStore).

Med­tag Mobil­tele­fon och surf­plat­ta eller Laptop,

Se bifo­gad PDF som även går att bläd­dra i. Anmälan sker under PDF-filen.

AI roll­spel

 

 

Intresseanmälan

Intressean­mälan är stängd för det­ta evenemang.