Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben

Presentation och middag

07 juni, 17:30 – 20:00

Pi, R‑huset, Mälardalens Universitet

Välkom­na på pre­sen­ta­tio­nen: Assoc. Pro­fes­sor Ioan­na will present past and ongo­ing research at MDU relat­ed to future ener­gy, prod­uct real­iza­tion and uti­liza­tion of AI meth­ods for indus­tri­al applications

Pre­sen­ta­tio­nen star­tar 17:30 och vid 18:30 går vi gemen­samt till Gla­da gåsen för mid­dag som förenin­gen bjud­er på.

Vän­li­gen använd anmäl­nings-for­muläret på hem­si­da för att anmäla dig, kräver inlogg.

Datum: 7 juni 2023
Tid: 17:30
Plats: Mälardalens uni­ver­sitet, sal Pi

För den som inte kan delta fysiskt går det att lyssna på pre­sen­ta­tio­nen via Zoom, länk skickas i mail.

18:30 går vi gemen­samt till Gla­da gåsen där det bjuds på oxfile med bear­nais­esås och äpplepaj för efter­rätt. Om du önskar veg­e­tariskt kan du anmäla önskemål i for­muläret, dock måste det­ta anmälas senast på fredag 2 juni för att inköp ska kun­na planeras.

Varmt välkom­na!

Intresseanmälan

Intressean­mälan är stängd för det­ta evenemang.