Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben

Lärarstipendium 2019 till Jan Sandberg

Vid HUB-sem­i­na­r­i­et 2019 delade Kon­stan­ti­nos Kypri­an­i­dis och Erik Dahlquist, Tekniska Förenin­gen med Elek­triska Klubben, ut 2019 års lärarstipendi­um till Jan Sandberg.

Grat­tis Jan för ett utmärkt lärar­jobb i att förmed­la kun­skap och inspir­era elever.