Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben

God fortsättning på 2020 – välkomna till ett nytt år, fullt med intressanta medlemsmöten!