Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben

Totalförsvarskväll i Västerås

14 mars, 19:00 – 22:00

Västerås Stad­shus, Fullmäktigesalen

”Sky­ddsrum och trygghetspunkter”
En kom­mu­nal angelägenhet.

Johan Ahlström, Västerås stad

”Utökad värn­plik­t­sut­tagn­ing idag”
Johan Cler­born, regementsförvaltare,
Ledningsregementet
Värn­plik­ten genom åren — Försvars­mak­ten (forsvarsmakten.se)

I sam­band med pausen bjuds Du på kaffe.
V Ä L K O M M EN!

Intresseanmälan

Biljetter

Registreringsinformation

Booking Summary

x Standardbiljett 
0,00 kr 
Totalpris 
0,00 kr