Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben

HUB2020

05 novem­ber, 09:45 – 16:00

Den 5 novem­ber är det dags för årets HUB-kon­fer­ens. Det­ta år hålls even­tet dig­i­talt och är helt gratis för alla som vill deltaga.

Tekniska Förenin­gen med Elek­triska Klubben är även i år en spon­sor till even­tet och hop­pas att mån­ga av våra medlem­mar är med på even­tet även i år.

Läs mer och anmäl dig på HUB2020s offi­ciel­la hemsida

HUB2020 inbju­dan 5 november