Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben

ABB Robotics — Market and Trends

28 maj, 17:00 – 18:30

Välkom­na på en Zoom-pre­sen­ta­tion om ABB Robot­ics — Mar­ket and Trends, pre­sen­ter­ad av Susanne Tim­sjö, Mar­ket­ing and Sales Man­ag­er, ABB Robot­ics and Dis­crete Automation.

På grund av rådande läge kom­mer pre­sen­ta­tio­nen att hål­las via Zoom istäl­let. Följ länken nedan för att anslu­ta till presentationen.

Top­ic: TFEK Föreläs­ning — Susanne Tim­sjö (ABB)

Time: May 28, 2020 05:00 PM Stockholm

Join Zoom Meeting

https://mdh-se.zoom.us/j/62581591564

Intresseanmälan

Intressean­mälan är stängd för det­ta evenemang.