Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben

Årsmöte torsdag den 14:e mars 2024 med middag på Glada Gåsen

14 mars, 17:00 – 21:00

Pi, R‑huset, Mälardalens Universitet

Årsmötet för Tekniska Förenin­gen med Elek­triska Klubben är torda­gen den 14 mars kl 17:00 på Gla­da gåsen och Mälardalens Universitet.
Du som är medlem är härmed bju­den på årsstämman.

Vi bör­jar med mid­dag på Gla­da Gåsen kl 17.00 och fort­sät­ter direkt efter med årsstäm­man som följs av
före­drag från Hitachi elever och lärarstipendiater.

Årsmötet hålls i salen Pi på MDU. Lokalen lig­ger till höger efter att man gått in genom ”gam­la huvud­ingån­gen” till R‑huset.

Anmälan till mid­da­gen görs nedan och kräver att du är inloggad.

 

Intresseanmälan

Intressean­mälan är stängd för det­ta evenemang.