Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben

Styrelsen

Nedan pre­sen­teras kort nuvarande styrelse. Klic­ka på foto eller namn för kon­tak­tuppgifter och en mer utförlig beskrivning.

Konstantinos Kyprianidis

Konstantinos Kyprianidis

Ord­förande

Pro­fes­sor inom ener­giteknik på Mälardalens Högskola.

Cristoffer Kos

Cristoffer Kos

Ledamot

Affär­sutveck­lingschef på Flowocean AB

Liz Hoffman

Liz Hoffman

Sekreter­are

Eric Dahlquist

Eric Dahlquist

Vice ord­förande

Pro­fes­sor inom ener­giteknik på Mälardalens Högskola.

Karl Axel Jacobsson

Karl Axel Jacobsson

Ledamot

Tida­gare lärare på ABB industrigymansium

Madeleine Martinsen

Madeleine Martinsen

Ledamot

Head of R&D på ABB IAPI Under­ground Min­ing Service

Peter Karlsson

Peter Karlsson

Ledamot

Senior Ener­gi Kon­sult (eget bolag), Senior Spe­cial­ist Ener­gy Sys­tems för Project Globe.

Ioanna Aslanidou

Ioanna Aslanidou

Sekreter­are

Forskare inom ener­giteknik och produktionsutveckling