HemArrangemangBli medlemLänkarStyrelseArkivKontakt

 
www.tekniskaforeningen.u.se

 
Kommande arrangemang
 
2018-11-19
Föredrag om "Offshore generation" och "District Heating systems"
2018-11-28
Studiebesök hos TPC AB i Hallstahammar
 

Visa alla >>


 
Nyhetsbrev
 

Bli medlem, så får du information om föreningens aktiviteter med mail. Anmäl dig som medlem under fliken "Bli medlem"

 


 
Gjorda arrangemang
 
2018-11-13
Energy Hub 2018. Tisdagen den 13:e november
2018-11-12
Mark Irwin, vD för TPC i Hallstahammar berättar om deras verksamhet
 

Visa alla >>

Nyhetsarkiv

”Technoparken”

Huvudsyftet med satsningen är att på lång sikt öka rekryteringsbasen för teknikindustri i regionen och därmed bidra till att de finns kvar i området och skapar tillväxt och intäkter, för att regionen ska utvecklas till en ännu attraktivare stad, där fler vill bo och leva.

Under 2012 fortsätter arbetet med att skapa ett tydligt koncept och påbörja byggandet av en världsunik plats för människa och teknologiutveckling. En plats som väcker, tillvaratar och utvecklar barn och ungas intresse för teknik, som blir ett fönster för regionens teknologiutveckling och en arena för samverkan. Det blir en dynamisk plats för lärande och innovationer, kunskaps- och samhällsbyggande. Platsen ska synliggöra de styrkor inom olika kompetensområden som regionen har i ett globalt perspektiv, genom att sammanföra och växla upp redan pågående initiativ och processer. Genom denna etablering med fokus på teknologin för människan satsar Västerås på den kunskap och lärande som vi ännu ej har och bygger för framtiden. I satsningen ligger även att starta upp ett KomTek och ett Science center. Utvecklingen av dessa två verksamheter har påbörjats och planeras att öppnas under våren 2012 i tillfälliga lokalar.

KomTek är en kommunal teknik- och entreprenörskola. Här kan barn och unga gå på fritidsverksamhet, likt den kommunala musikskolan fast med teknik.

Vi erbjuder kurser efter skoltid för barn och ungdomar, med fokus på åldrarna 6-16 år.

KomTek skall också vara ett komplement till teknikundervisningen i skolan.

Idag finns KomTek i 20 kommuner. Nationell koordinator sedan 2009 är Tekniska Museet i Stockholm.

Science Center är ett upplevelsecentrum för kunskap och fantasi om teknik och naturvetenskap.

Här kan hela familjen, elever och lärare uppleva och utforska naturvetenskapliga fenomen och tekniska ting i en kreativ miljö.

Syftet är att bidra till ökad kunskapsspridning och intresse för naturvetenskap, teknik, miljö och hälsa, samt forskning och pedagogisk förnyelse som främjar nyfikenhet och lust till lärande.

 

Kontaktpersoner för projektet är:

Anna Sjödin projektledare Technopark

Lilian Brevik, Telefon 021-39 26 47, projektledare Komtec och Science center.